Støtteerklæring til Nico Miskow Friborgs genansættelse på Institut for Antropologi Oprettet den 29/11-2018

I forbindelse med at Nico Miskow Friborg ikke er sikret sin nuværende stilling som underviser på Institut for Antropologi efter det igangværende semester, indsamler vi erklæringer fra studerende, der beskriver Nicos faglige og pædagogiske kompetencer, som underviser. Stillingen er slået op, således at Nico skal søge stillingen igen ligesom andre ansøgere, der kunne ønske at besidde stillingen fra næste semester. Vi vil derfor gerne udtrykke vores fulde opbakning til Nico og mener, at den bør genansættes som underviser.Due to the fact that Nico Miskow Friborg is not secured their current job as a lecturer at the Institute of Anthropology after the occurring semester, we are collecting signatures from students who support Nico and their professional qualifications for this specific position. The position is announced so that Nico has to apply like other applicants who may want to occupy the position from next semester.
Because of this, we would like to express our support for Nico and we believe that they should be reemployed as a lecturerKommentarer

Luk