Nej! Til forringelser ved institutionssammenlægning i Ballerups skovdistrikt

Oprettet den 19/01-2017

Som led i Ballerup kommunes spareplaner skal institutionerne "Valhalla i Skoven" og "Valhalla i Byen" sammenlægges på "Valhalla i Skovens" arealer.


Den foreslåede udbygning der skal understøtte denne sammenlægning (samt tilføjelse af en ekstra skovgruppe), stiller vores børn ringere end før og er en bekymrende udvikling i en kommune der ellers har et værdigrundlag der siger det modsatte.


Vi håber du vil støtte os i vores bestræbelser på at overbevise politikerne om at denne institution som i forvejen ligger længst nede på listen over institutioner i Ballerup kommune hvad angår plads pr. barn, skal have et løft og ikke et hak ned.


Din stemme koster intet men kan bidrage til at sikre at vores børn i distriktet får velfungerende rammer for et godt børneliv.Kommentarer

Luk