BORGERFORSLAG

Oprettet den 23/11-2020

OMHANDLENDE NEDSÆTTELSE AF HASTIGHEDEN PÅ VEJENE I OG OMKRING VIGERSTED, KVÆRKEBY OG FJÆLLEBRO. 

Til daglig færdes der rigtig mange mennesker på vejene i og omkring Vigersted, Kværkeby og Fjællebro. Desværre køres der også tit for stærkt i forhold til beboelse, udsyn ved sving og bakker, m.v., og det har været svært at få myndighederne til at reagere på problemerne. 

Vi er derfor en borgergruppe fra området som er gået sammen om at udarbejde en helhedsplan omkring forbedring af de trafikale forhold, med henblik på at indlevere den som et borgerforslag hos Ringsted Kommune. 

Helhedsplanen vil overordnet set indeholde forslag til: Hastighedsnedsættelse på vejene i og omkring de nævnte byer; anlæggelse af fartdæmpende foranstaltninger ved indkørsel og i byerne; skiltning af vejsving og dårlige oversigtsforhold, samt forbud mod gennemkørsel af tunge køretøjer.

Ønsker du at komme i kontakt med os, eller at hører mere om vores planer, kan du skrive til os på: ringstedtrafik@outlook.dk

Kværkeby-Vigersted Trafikale Borgergruppe
Finn Andersen (KD), Klaus Andreasen, Jesper Skov, Michael Rosenmark, Kenneth LindMere detaljeret beskrivelse af de forslag vi i borgergruppen tænker, der kunne bibringe til trafiksikkerheden og -trygheden:


• Værkevadsvej, Ortvedlund, Snekkerupvej, Ågerupvej, Kværkebyvej, Jordemorvej: Indkørsel forbudt for køretøjer over 3500 kg. da det vil reducere mængden af tung trafik der kommer hovedsageligt fra Roskildevej, Køgevej og Borup. En stor del af denne trafik følger deres GPS som leder dem gennem området, som korteste vej.


• Fra Roskildevej til Vigersted: Strækningen, Fra Roskildevej til Værkevadsvej, til og med T-kryds v. Rusgårds Bakke: Nedsat hastighed til 50 km/t, samt skiltning for farlig vejsving. Strækningen, Rusgårds Bakke, fra mellem nr. 15 og nr. 21, til Vigersted Byskilt: Nedsat hastighed til 50 km/t, samt skiltning for vejsving med dårlig oversigtsforhold. Optimalt: Anlæggelse af 2-1 vej på hele strækningen.


• Fra Roskildevej til Kværkeby: Værkevadsvej fra nr. 20, til T-kryds v. Kildevej: Nedsat hastighed til 60 km/t fra T-kryds v. Kildevej, til mellem nr. 40 og nr. 46 ("Tyrens Røvhul"): Nedsat hastighed til 40 km/t, samt skiltning for farlig vejsving og smal bro.


• Roskildevej til Vigersted, via Borupvej og Snekkerupvej: Strækningen, Fra Roskildevej v. Borupvej til Snekkerupvej efter nr. 58: Nedsat hastighed til 50 km/t, samt skiltning for farlige vejsving. Optimalt: Anlæggelse af 2-1 vej på hele strækningen.


• Ågerupvej: Fra kommunegrænsen v. nr. 147 til T-kryds Ågerupvej/Ejdamsvej: Nedsat hastighed til 50-60 km/t, samt skiltning for farlige vejsving. Optimalt: Anlæggelse af 2-1 vej på hele strækningen.


• Kværkeby og Vigersted: Fartdæmpende foranstaltninger i form af fartbump, evt. kombineret med chikaner/indsnævringer og 2-1 vej, så vidt det lader sig gøre. De fartdæmpende foranstaltninger placeres på alle gennemgående veje i byerne og i hele deres udstrækning fra byskilt til byskilt.

Nedsat hastighed i hele byen til 40 km/t.

En byport eller lign. der klart signalerer at nu kører man ind i en byzone.


Selvom at vi ønsker gennemkørende tung trafik væk fra området, så findes der stadig en del landbrug i området som stadig skal kunne benytte vejene, derfor skal de fartdæmpende foranstaltninger og så anlægges efter en vis hensyntagen til disse.


2-1 (2 minus 1) vej er generelt et billigt alternativ, og er med til at øge trygheden i trafikken, i Silkeborg kommune har de fået 50% flere cyklister på veje med 2-1. En undersøgelse har vist at effekten af 2-1 veje har fået antallet af ulykker til af falde med 29%.

Se evt. mere her: https://idekatalogforcykeltrafik.dk/2-minus-1-veje/

Ved at etablere hastighedsnedsættelser, fartdæmpende foranstaltninger samt 2-1 veje, ikke kun i byerne men også på indfaldsvejene, vil det også have en præventiv effekt ved at fratage fornøjelsen fra de mange "gæstetrafikkanter" de bruger vejene til at køre ræs på i sommerhalvåret.


Samtidig skal der lægges vægt på kommunens nye cykelprojekt, hvor man vil have flere borgere op på cyklen, her skal kommunen overbevises om at det ikke kun er inden for bygrænsen at cykelstier og trafiksikkerhed skal prioriteres.


Cykelsti: Vi er klar over at der stadig bliver arbejdet på at få anlagt cykelsti fra Roskildevej til Vigersted. Cykelstien har længe været et varmt emne i lokalområdet, og vi bakker stadig fuldt op om projektet.

Dog kan man af referat i Økonomiudvalget d. 28-01-2020 læse at kommunen har benyttet muligheden for at sende cykelstien til fornyet prioritering, med henvisning til Vejdirektoratets modvilje mod at etablere lyskryds på Roskildevej.

Vi mener dog også at en projektering og anlæggelse af cykelsti vil have en meget længere horisont, end anlæggelse af ovenstående forslag, som kan anlægges relativt hurtigt og billigt, og være med til at øge trafiksikkerheden indtil en evt. cykelsti vil blive anlagt, herefter vil de fungere som et fint supplement til denne.


Ovennævnte er som sagt kun forslag til hvordan vi tænker at man ville kunne prøve at lave en helhedsplan. Intet er besluttet endnu, og vi tager med glæde imod forslag og går i dialog med jer.

Vi har ligeledes sendt et brev til Kværkeby, Vigersted og Jystrup lokalforeninger, som en mulighed for at kunne stå så stærkt sammen som muligt.

Følg underskriftindsamlingens udvikling

Opdateret tekst, nu med mere detaljeret beskrivelse ;o)

Kommentarer

Luk